Русская версия сайта
English version of the site

Jak polskie partie zdobywały wyborców

04.11.2015 1 183

Przykład reklamy zewnętrznej podczas kampanii wyborczej

Wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce zostały już opublikowane w zeszłym tygodniu. Europe Insight pisał o tym i teraz czekamy jakie konsekwencje spotkają Polskę, Europę i Rosję w związku ze zmianą rządów w Warszawie. Pozostaje jednak otwarte pytanie, w jaki sposób komitety wyborcze osiągneły takie rezultaty.

W przededniu wyborów parlamentarnych, przeprowadziliśmy unikalne badanie. Zapytaliśmy 32 polskich ekspertów, dzienikarzy i działaczy społecznych- po dwóch na każde województwo- o to jak odnoszą się do przebiegu kampanii wyborczej w ich regionach. Jakiej taktyki użyto, aby dotrzec do wyborców i jak intensywnie takie metody były stosowane.
Respondenci okreslili intensywność kampanii i stosowane taktyki w skali od 0 do 10, przy czym 0 oznaczało brak podjętych działań, a 10 maksymalne wykorzystanie możliwości. Punktację następnie zsumowaliśmy.

Badanie wykazało, że ogólnie rzecz biorąc, najpowszechniejszą formą agitacji w Polsce była reklama zewnętrzna (125 punktów). Wykorzystanie internetu zajeło drugie miejsce w naszym zestawieniu (118 punktów), a agitacja za pomocą środków masowego przekazu trzecią pozycję (116 punktów). Najmniej popularne okazało się przekupstwo (1 punkt), oraz koncerty (4 punkty).
Według wyników badania, najbardziej intensywne kampanie wyborcze odnotowano województwach mazowieckim i małopolskim, gdzie znajdują się dwa największe polskie miasta Warszawa i Kraków.Najsłabiej przebiegała kampania w województwie świętokrzyskim.

Wyniki uzyskano na podstawie analizy kampanii wyborczej poszczególnych stron.Główne partie polityczne- Prawo i Sprawiedliwość, oraz Platforma Obywatelska wykazały się największą aktywnością. Najmniej widoczna z kolei była Partia Razem, oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.
Sondaż przeprowadzono w dniach 22-24 października. Szczegółowe wyniki przedstawiono w formie graficznej poniżej.

 

infografika-voevodstva-polskiyinfografika-voevodstva-intensiv-polskiy

Воспроизведение, распространение, передача, показ, перевод, цитирование информационных, справочных и аналитических материалов, опубликованных на сайте Europeinsight.net в свободном или закрытом доступе, допускаются при обязательном указании источника. Справочные и аналитические материалы, выпускаемые компанией Europe Insight и не публикуемые на сайте Europeinsight.net, распространяются согласно индивидуальным условиям договора с компанией Europe Insight.

IdeaChipper

Благодарим за обращение!

В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер и ответит на все интересующие вопросы.